СЕРВИС ПОДРШКЕ У МОБИЛНОСТИ И КОМУНИКАЦИЈИ

  СОС

  ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

  СОС телефони су снажан вид подршке жртвама било ког облика насиља и сведоцима. Представљају важан извор информација и телефонских консултација. Позивањем СОС телефона жртва или сведок имају прилику да пријаве насиље, али и да бесплатно добију основну саветодавну подршку и елементарне информације.

  Разговори који се воде морају бити поверљиви, а могу бити и анонимни.

  Позивање СОС телефона је најчешће бесплатно.

  Полиција

  Хитни позиви 192
  Пријава насиља у породици 0800-100-600
  (0-24h, бесплатан позив)

  Здравствене установе

  Хитна помоћ 194
  Ургентни центар 011 3618-444,
  Пастерова 2, Београд
  Клинички центар Србије 011 3618-444, 011 3617-777
  Пастерова 2, Београд
  Клинички центар Војводине 021 48 43 484
  Хајдук Вељкова 1-9, Нови Сад

  СОС телефони

  Национална СОС линија за жене жртве насиља 0800-222-003

  ради под Центром за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд

  СОС број за пријаву насиља у школама 0800-200-201

  бесплатан позив, радним данима од 8:30 до 16:30h;
  изван тог времена позиве региструје аутоматска телефонска секретарица; на позиве одговара стручно лице Министарства просвете, науке и технолошког развоја

  Национална дечија линија НАДЕЛ - СОС број за помоћ деци 0800-12-34-56

  бесплатан позив, свакодневно 24 сата

  Национална СОС линија за превенцију суицида 011 7777-000

  ради у оквиру Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, Београд

  Национални контакт центар за безбедност деце на интернету 19833

  ВОЈВОДИНА

  ЈЕДИНСТВЕНИ СОС ТЕЛЕФОН ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА 0800-10-10-10

  бесплатан позив, радним данима 10-20h

  САВЕТОВАЛИШТА

  Саветовалиште против насиља у породици - СОС телефон и сигурна кућа
  0800-011-011, бесплатан позив, радним данима 10-19h
  011 2769-466, радним данима 10-19h
  062 304-560, ноћу 19-10h

  Виктимолошко друштво Србије (ВДС)
  011 630-3022, 011 2288-040, радним данима 09-16h

  Аутономни Женски Центар - СОС телефон
  0800-100-007, радним данима 10-20h

  АСТРА Акција против трговине женама - СОС телефон
  011 785-0000, 065 3347-817, доступан 24h
  Европски број за несталу децу 116-000

  Инцест траума центар - СОС телефон
  011 3441-737, 011 3861-332, доступан 24h

  No mobbing - СОС против злостављања на послу
  064 2127-880, сваког дана од 08 до 22h